Občan

Stavebné povolenie na stavbu "Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti

Dňa 20. apríla 2017 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie na stavbu "Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

20.4.2017 16:19

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?