Občan

Stavebné povolenie na stavbu "IBV FELBANKA I, 1. a 2. etapa" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti, stavebník - PERIUM, s.r.o., Cukrová ul.

Dňa 11. februára 2019 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie na stavbu "IBV FELBANKA I, 1. a 2. etapa" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti, stavebník - PERIUM, s.r.o., Cukrová ul. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

11.2.2019 7:42

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?