Občan

Stavebné povolenie na stavbu "IBV Pekné pole VII - Trnava" v rozsahu stavebného objektu "SO 10 Verejné osvetlenie", pre stavebníkov IESM, s.r.o, DMP Group, s.r.o. a Saisy plus, s.r.o..

Dňa 13. apríla 2018 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie na stavbu "IBV Pekné pole VII - Trnava" v rozsahu stavebného objektu "SO 10 Verejné osvetlenie", pre stavebníkov IESM, s.r.o, DMP Group, s.r.o. a Saisy plus, s.r.o. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

13.4.2018 14:23

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?