Občan

Stavebné povolenie na stavbu "Obytný súbor - Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ulica, Trnava" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti, pre stavebníka MIKO, s.r.o.

Dňa 19. mája 2017 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie na stavbu "Obytný súbor - Bytové domy s polyfunkciou, Mikovíniho ulica, Trnava" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti, pre stavebníka MIKO, s.r.o. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

19.5.2017 14:06

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?