Občan

Stavebné povolenie na stavbu "Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul. - technická infraštruktúra" v rozsahu časti "vonkajších rozvodovo NN" pre bytové domy B05 a B06, pre stavebníka - Západoslovenská distribučná, a.s.

Dňa 06. decembra 2017 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyesené formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie na stavbu "Obytný súbor Trnava - Zátvor II, Veterná ul. - technická infraštruktúra" v rozsahu časti "vonkajších rozvodovo NN" pre bytové domy B05 a B06, pre stavebníka - Západoslovenská distribučná, a.s. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

6.12.2017 9:03

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?