Občan

Stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom s architektonickým ateliérom, pre navrhovateľov: Ing. Peter Horváth a manž. Ing. arch. Zuzana Horváthová, Ing. Tomáš Kalivoda

Dňa 17. marca 2017 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom s architektonickým ateliérom, pre navrhovateľov: Ing. Peter Horváth a manž. Ing. arch. Zuzana Horváthová, Ing. Tomáš Kalivoda. Uvedené stavebné povolenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

20.3.2017 13:05

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?