Občan

Stavebné povolenie na stavbu "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi", pre stavebníka - Stredná odborná škola obchodu a služieb

Dňa 16. apríla 2018 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie na stavbu "Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi", pre stavebníka - Stredná odborná škola obchodu a služieb. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

16.4.2018 10:18

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?