Občan

Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby: Bytový dom súp. č. 3616, Ulica Hospodárska 72, Trnava, stavebné úpravy bytu č. 4, 2.NP

Dňa 12. marca 2018 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené verejnou vyhláškou stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby: Bytový dom súp. č. 3616, Ulica Hospodárska 72, Trnava, stavebné úpravy bytu č. 4, 2.NP. Stavebník: Tomáš Halás. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

12.3.2018 13:47

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?