Občan

Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby: Rodinný dom - prestavba, nadstavba, prístavba, pre navrhovateľa: Stane a Anica Ribič, Ulica Vladimíra Clementisa 36, 917 01

Dňa 10. augusta 2018 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby: Rodinný dom - prestavba, nadstavba, prístavba, pre navrhovateľa: Stane a Anica Ribič, Ulica Vladimíra Clementisa 36, 917 01. Uvedené stavebné povolenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

10.8.2018 10:39

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?