Občan

Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby súp.č. 5693: „Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra Trnava“, Ulica Ludvika van Beethovena 28

Dňa 11.januára 2019 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby súp.č. 5693: „Inovácia a rozšírenie služieb cvičebných zón fitnescentra Trnava“ , miesto stavby: Ulica Ludvika van Beethovena 28, Trnava. Oznámenie bude zverejnené v lehote 15 dní.

11.1.2019 8:48

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?