Občan

Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby "Tepelná ochrana a obnova bytového domu", Ulica Ferka Urbánka 1,3,5, stavebník - spoločenstvo vlastníkov bytov F. Urbánka 1,3,5

Dňa 12. februára 2019 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby "Tepelná ochrana a obnova bytového domu", Ulica Ferka Urbánka 1,3,5, stavebník - spoločenstvo vlastníkov bytov  F. Urbánka 1,3,5. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

12.2.2019 9:07

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?