Občan

Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby v rozsahu rekonštrukcie strechy RD, miesto - Ulica Jesenského 3, stavebník - Mário Krštenník a manželka Zuzana, Ing.

Dňa 12. júna 2019 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby v rozsahu rekonštrukcie strechy RD, miesto - Ulica Jesenského 3,  stavebník - Mário Krštenník a manželka Zuzana, Ing. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 kalendárnych dní.

12.6.2019 14:31

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?