Občan

Stavebné povolenie na zmenu stavby bytového domu súp. č. 6936 - montáž 24 ks loggií, A.Kubinu 14,15, Trnava

Dňa 14. marca 2019 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnené verejnou vyhláškou: Stavebné povolenie na zmenu stavby bytového domu súp. č. 6936 - montáž 24 ks loggií, A.Kubinu 14,15, Trnava, navrhovateľ: Vlastníci BD v zastúpení REVITALSTAV SK. s.r.o., IČO: 45 362 564, Martin. Uvedené oznámenie bude vyvesené v lehote 15 dní.

14.3.2019 15:37

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?