Občan

Úplná uzávierka na Študentskej ulici

Z dôvodu konania cyklistických pretekov sa uskutoční úplná uzávierka miestnej komunikácie na ulici Študentská.

Doba uzávierky: od 08.00 hod. dňa 10. 06. 2018 do 16.00 hod. dňa 10. 06. 2018

Úsek a dĺžka uzávierky:  v dĺžke 1 200 m od križovatky ulíc Študentská - Bottova po križovatku ulíc Študentská - Kalinčiakova

Popis a dĺžka obchádzky:  obchádzka bude možná po priľahlých uliciach

 

 

5.6.2018 10:47

 
Chcete vedieť, čo je nové?