Občan

Úplná uzávierka na ulici Halenárska, Hollého a na Univerzitnom námestí

Z dôvodu demontáže elektrického zariadenia sa 23. júna uskutoční úplná uzávierka na ulici Halenárska, Hollého a na Univerzitnom námestí.

Doba uzávierky: od 09.00 hod. do 13.00 hod.

Úsek a dĺžka uzávierky: uzávierka miestnych komunikácií v dvoch etapách na uliciach Halenárska a Hollého v úseku od križovatky ulíc Halenárska a Dolnopotočná po križovatku Ulice Hollého s Univerzitným námestím v dĺžke cca 200 m.

Popis a dĺžka obchádzky: obchádzková trasa bude vedená v prvej etape z ulice Hornopotočná cez prepojovaciu komunikáciu Hornopotočná - Hollého (cez hotel Holiday Inn). V druhej etape obchádzková trasa nebude z dôvodu prác Halenárska možná. Ulica J. Hollého bude cca do 13.00 h neprejazdná.

 


 

19.6.2017 13:28

 
Chcete vedieť, čo je nové?