Občan

Upovedomenie o obsahu odvolania k rozhodnutiu mesta č. OSaŽP/70-10751/2019/GD zo dňa 22.3.2019 o zamietnutí návrhu na umiestnenie líniovej stavby – „Miestna komunikácia Cesta „A“ FT D1, Kopánka, Pekné pole I, Trnava“

D

15.4.2019 13:34

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?