Občan

Upovedomenie o obsahu odvolania proti územnému rozhodnutiu na stavbu "Bytový dom s polyfunkciou", miesto - Mikovíniho a Zelenečská, stavebník ISMONT, s.r.o.

Dňa 11. januára 2019 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky upovedomenie o obsahu odvolania proti územnému rozhodnutiu na stavbu "Bytový dom s polyfunkciou", miesto - Mikovíniho a Zelenečská, plocha ohraničená bytovými domami MIKO, bytovým domom Zelenečská 103-107, tokom Trnávky a nákupným centrom CKD Market, stavebník ISMONT, s.r.o. Uvedená písomnosť bude uverejnená v lehote 15 dní.

11.1.2019 8:30

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?