Občan

Upovedomenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín - Ulica Hospodárska - od Kollárovej ulice po Sládkovičovu ulicu DVOR „D“.

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Obec Zavar oznamuje, že dňa 05.06.2018 začalo správne konanie vo veci: vydania súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcej v k.ú. Trnava, Ulica Hospodárska, parc.č. 883/1, 883/2, 883/3, 856/1, 879/1, 880, 8799, 8796/1 v rozsahu: 3 ks javor ohnivý, 2 ks lipa veľkolistá, 7 ks slivka domáca, 2 ks čerešňa vtáčia, 4 ks javor horský, 1 ks topoľ čierny 'Italica, 1 ks jaseň štíhly, 1 ks breza previsnutá, 1 ks orech kráľovský, 1 ks smrek pichľavý, 1 ks agát biely, 1 ks tuja západná, 1,77 m2 zlatovka prostredná, 3, 14 m2 orgován obyčajný, 1, 77 m2 orgován obyčajný, 0,79 m2 vtáči zob opadavý, 6,50 m2 vtáči zob opadavý, 3,50 m2 vtáči zob opadavý, 1,77 m2 ibištek sýrský, 16, 50 m2 ibištek sýrský, 7,07 m2 vajgelia kvetnatá, 2,54 m2 dulovec japonský, 1,77 m2 zemolez kapucňovitý, 4,91 m2 zlatovka prostredná, 0,50 m2 zlatovka prostredná, 1,77 m2 dulovec japonský, 3,14 m2 trubkovec koreňujúci, z dôvodu úpravy vybraných dvorov, Hospodárska ulica - od Kollárovej ulice po Sládkovičovu ulicu DVOR „D“. žiadateľ: Mesto Trnava, v zastúpení vedúcim odboru investičnej výstavby. V zmysle zákona lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom, podľa § 82 ods.3 zákona, v začatom správnom konaní je do: 20.06.2018 kontakt: jana.galkova@trnava.sk

13.6.2018 10:58

 
Chcete vedieť, čo je nové?