Občan

Uzávierka miestnej komunikácie počas konania medzinárodného futbalového zápasu Slovensko - Maďarsko

Z dôvodu konania medzinárodného futbalového zápasu Slovensko  - Maďarsko sa uskutoční uzávierka miestnej komunikácie na Športovej a Kollárovej ulici. 

Druh uzávierky: úplná – na ulici Športová
čiastočná - na Kollárovej ulici, počas ktorej budú zabrané iba parkovacie miesta pod tribúnou City Arény.
Doba uzávierky: od 08.00 h.  dňa 20. 03. 2019 do 24.00 h.  dňa 21. 03. 2018
Úsek a dĺžka uzávierky: Úplná uzávierka na Športovej ulici bude od križovatky s ulicou Dolné bašty po križovatku s ulicou Kollárovou, dĺžka uzavretého úseku cca 230 m. Na Kollárovej ulici budú uzavreté  parkovacie miesta, ktoré budú vyznačené prenosným dopravným značením.
Popis a dĺžka obchádzky: Obchádzková trasa bude vedená z ulice Dolné bašty cez Halenársku ulicu okolo amfiteátra, na Hlbokú ulicu a Kollárovu ulicu.  V opačnom smere z ulice Dolné bašty cez Halenársku, na Hollého ulicu a Jerichovu ulicu na Rybníkovú ulicu. Na Kollárovej ulicu budú uzavreté iba parkovacie miesta, preto obchádzková trasa nie je potrebná
 

14.3.2019 14:41

 
Chcete vedieť, čo je nové?