Občan

Uzávierky počas Tradičného trnavského jarmoku 2018

Uzávierka miestnej komunikácie na Radlinského v úseku od Bernolákovej brány, parkoviska pri Bernolákovej bráne, Dolnopotočná, Malatinského, Veselá, Paulínska, Trhová.
Dolné bašty v úseku od súdu po múzeum, Hviezdoslavova a Hlavná až po Námestie SNP, Vajanského v úseku od križovatky s Hlavnou po budovu „katastrálneho úradu", parkovisko na Vajanského a Park Antona Bernoláka v Trnave

Dôvod uzávierky: konanie Tradičného trnavského jarmoku 2018

Druh uzávierky: úplná - podľa priloženej situácie (pod textom)

Doba uzávierky: od 12.00 hod. dňa 3. 9. 2018 na Radlinského a Hlavnej, parkovisko pri Bernolákovej bráne, parkovisko na Vajanského z dôvodu stavby stánkov a zariadení. Následne od 4. 9. 2018 7.00 hod. Dolnopotočná, Malatinského, Veselá, Paulínska, Trhová.
Dolné bašty v úseku od súdu po múzeum, Hviezdoslavova a Hlavná až po námestie SNP,  Vajanského v úseku od križovatky s Hlavnou „katastrálneho úradu", parkovisko na Vajanského a Park Antona Bernoláka v Trnave.

Všetky úseky budú uzavreté do 10. 9. 2018 12.00 hod.

30.8.2018 15:34

 
Chcete vedieť, čo je nové?