Občan

Územné rozhodnutie na líniovú stavbu "IBV Pekné pole VII - Trnava" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti, pre stavebníka IESM, s.r.o.

Dňa 20. apríla 2017 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky územné rozhodnutie na líniovú stavbu "IBV Pekné pole VII - Trnava" v rozsahu stavebných objektov uvedených v textovej časti, pre stavebníka IESM, s.r.o. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

20.4.2017 16:26

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?