Občan

Územné rozhodnutie na stavbu "Bytový dom s priestormi pre obchod a služby (rekonštrukcia mešiackeho domu Halenárska 14)" pre stavebníka HAGER, s.r.o.

Dňa 10. augusta 2017 bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené formou verejnej vyhlášky územné rozhodnutie na stavbu "Bytový dom s priestormi pre obchod a služby (rekonštrukcia mešiackeho domu Halenárska 14)" pre stavebníka HAGER, s.r.o. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené v lehote 15 dní.

10.8.2017 14:54

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?