Občan

Územné rozhodnutie na stavbu: CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB TRNAVA - Trstínska cesta, pre navrhovateľa: HORNEX, a. s., IČO 35802570, Ulica Hornopotočná 20, 917 01 Trnava

Dňa 19. júna bolo na úradnej tabuli mesta Trnava vyvesené územné rozhodnutie na stavbu: CENTRUM OBCHODU A SLUŽIEB TRNAVA - Trstínska cesta, pre navrhovateľa: HORNEX, a. s., IČO 35802570, Ulica Hornopotočná 20, 917 01 Trnava. Uvedené rozhodnutie bude na úradnej tabuli vyvesené v lehote 15 dní.

19.6.2017 15:34

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?