Občan

Voľné miesta - kuchárky a pomocné kuchárky

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave

hľadá kuchárky a pomocné kuchárky
            
na zastupovanie dlhodobých alebo krátkodobých PN v priebehu školského roka do školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity v Trnave. Ide o pracovný pomer založený pracovnou  zmluvou na dobu určitú. Podmienkou je spĺňanie kvalifikačných predpokladov a odbornej spôsobilosti v zmysle platnej legislatívy. Práca vhodná aj pre poberateľov starobného dôchodku.
Predpokladaná hrubá mzda: 624€
V prípade záujmu o uvedenú prácu zašlite žiadosť  o prijatie do pracovného pomeru, spolu so stručným profesijným životopisom a telefonickým kontaktom na adresu:
Mestský úrad v Trnave, personálny referát, Trhová ul. č. 3, 917 71 Trnava
Kontaktná osoba: Ing. Viera Kormúthová, tel. 033/3236158, e-mail: personalne@trnava.sk
 

7.2.2019 14:35

 
Chcete vedieť, čo je nové?