Občan

Voľné pracovné miesto - pomocná kuchárka MŠ Vajanského

MESTO TRNAVA
Mestský úrad v Trnave

príjme do pracovného pomeru jednu pomocnú kuchárku
             
do školskej jedálne pri materskej škole bez právnej subjektivity v Trnave
s nástupom 1. 3. 2019.
Ide o pracovný pomer založený pracovnou zmluvou na dobu určitú (v prípade osvedčenia neskôr doba neurčitá). Vyučenie v odbore kuchár a prax v školských stravovacích zariadeniach je výhodou.  
Základná zložka mzdy: 624€ brutto
Miesto výkonu práce: ŠJ pri MŠ Vajanského 3, Trnava
Ďalšie odmeny: príplatky a odmeny v zmysle zákona 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle platnej kolektívnej zmluvy.
V prípade záujmu o uvedenú prácu zašlite žiadosť  o prijatie do pracovného pomeru, spolu so stručným profesijným životopisom a telefonickým kontaktom na adresu:
Mestský úrad v Trnave, personálny referát, Trhová ul. č. 3, 917 71 Trnava
Kontaktná osoba: Ing. Viera Kormúthová, tel. 033/3236158, e-mail: personalne@trnava.sk
 

7.2.2019 14:33

 
Chcete vedieť, čo je nové?