Občan

Výberové konania na pozíciu učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

ZŠ s MŠ Vančurova oznamuje, že obsadzuje voľné pracovné miesta nasledovne:

Kategória: pedagogický zamestnanec
Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Aprobácia: matematika  (ľubovoľná kombinácia)

Nástup: september 2019
Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., časť V. v znení  neskorších zmien a predpisov
Plat: 759 € – 1329,50 €    
(podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov)


Kategória: pedagogický zamestnanec
Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Aprobácia: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii s dejepisom, občianskou náukou, nemeckým jazykom
Nástup: september  2019
Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., časť V. v znení  neskorších zmien a predpisov
Plat: 759 € – 1329,50 €    
(podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov)


Kategória: pedagogický zamestnanec
Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Aprobácia: dejepis – občianska náuka
Nástup: september 2019
Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., časť V. v znení  neskorších zmien a predpisov
Plat: 759 € – 1329,50 €    
(podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov)

Kategória: pedagogický zamestnanec
Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Aprobácia: nemecký jazyk

Nástup: september 2019
Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., časť V. v znení  neskorších zmien a predpisov
Plat: 759 € – 1329,50 €    
(podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov) 

12.4.2019 9:26

 
Chcete vedieť, čo je nové?