Občan

Výberové konanie na pozíciu - recepčná

Personálny referát  Mestského úradu v Trnave informuje o voľnej pracovnej pozícii

recepčná
na Odbore priemyselného parku a inovačných procesov


Miesto výkonu práce:  areál TTIP – Trnava Industrial Park, Priemyselná 5, Trnava
Náplň práce:

 • Zabezpečuje kontakt s klientmi vstupujúcimi do areálu TTIP,
 • Poskytuje informácie o subjektoch umiestnených v TTIP,
 • Zabezpečuje naprogramovanie a vydávanie elektronických kariet pre vstup do areálu TTIP a do jednotlivých objektov,
 • Zabezpečuje obsluhu telefónnej ústredne,
 • Zabezpečuje služby spoločného sekretariátu pre subjekty umiestnené v TTIP,
 • Prijíma poštové zásielky pre subjekty v TTIP,
 • Zabezpečuje prístup do priestorov serverovní pre subjekty pôsobiace v TTIP,
 • Zabezpečuje spracovanie a evidenciu reklamačných protokolov v prípade chýb na diele v zmysle reklamačných nárokov pri výstavbe MPaTP,
 • Zabezpečuje informovanie správcu v prípade havarijných situácií, spracováva podnety a požiadavky nájomcov,
 • Vedie prehľad počtu nájomcov a počtu osôb subjektov,
 • Vedie prehľad nameraných spotrieb energií a vody a iné

Kvalifikačné predpoklady: stredné, stredné odborné
Doba trvania pracovného pomeru: na dobu určitú jeden rok, neskôr možnosť predĺženia na dobu neurčitú
Nástup do pracovného pomeru: ihneď – prípadne dohodou
 
Vybavuje: Mgr. Klaudia Polešenská, 033/3236 148, personalne@trnava.sk
Pošlite prosím Vašu žiadosť a profesijný životopis elektronicky na e-adresu: personalne@trnava.sk  s označením VK – OPPaIP
Ponuka voľného pracovného miesta je aktuálna do 18. 1. 2018.

 

12.1.2018 12:54

 
Chcete vedieť, čo je nové?