Občan

Výberové konanie na pozíciu referent Útvaru verejného obstarávania

Personálny referát  Mestského úradu v Trnave informuje o voľnej pracovnej pozícii:
 


Referent Útvaru verejného obstarávania s možnosťou kariérneho postupu


Vzdelanie II. stupeň VŠ
Požadovaná prax: min. 3 roky v oblasti verejného obstarávania

Uskutočňuje postupy verejného obstarávania a zodpovedá za proces verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 315/2016 Z. z.  o registri partnerov verejného sektora v prospech verejného obstarávateľa, ktorý je tvorený Mestským úradom Trnava (jednotlivé odbory) Mestskou políciou v Trnave, materskými školami bez právnej subjektivity a školskými jedálňami:

Nástup: dohodou
Uchádzačov žiadame o predloženie

  • žiadosti o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijného životopisu
  • motivačného listu

Uvedené dokumenty zasielajte elektronicky na e-adresu: personalne@trnava.sk s označením predmetu – referent ÚVO.

Ponuka voľného pracovného miesta je aktuálna do stiahnutia oznámenia z inzertných miest.
KONTAKT: Mgr. Klaudia Polešenská, 033/32 36 148, personalne@trnava.sk
 

13.11.2017 15:12

 
Chcete vedieť, čo je nové?