Občan

Výberové konanie na pozíciu učiteľ materskej školy

Základná škola s materskou školou, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava 
IČO: 37990365, DIČO: 2022104656
Kontakt: Ing. Beáta Krajčovičová, riaditeľka školy
              č. tel.: 033/ 32 36 861, sekretariát: 033/32 36 860,
              e-mail: info@zsmg.trnava.sk, alebo mslimbova@ms.trnava.sk
 
ponuka voľné pracovné miesto: učiteľ materskej školy (na ul. Limbova č. 4, Trnava)

Dohodnúť osobný pohovor s riaditeľkou školy.
 
Požadované vzdelanie:  ÚSOV pedagogický smer - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, prípadne VŠ I. alebo II.st. podľa Vyhl. č.437/2009 Z. z.  MŠ SR časť I.
Nástup:  po vzájomnej dohode 
Práca na 2-zmennú prevádzku (plný úväzok). Doba určitá:  do 31. 8. 2019 (neskôr neurčitá)

Plat  podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedag. zam. a odbor. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zam. pri výkone práve vo verejnom záujme  ÚSO v PT 8 samostatný 616,50 €  – 764,50 €,VŠ II.st. v PT 10 samostatný 753 € - 934,00 €
Náplň práce: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ MŠ v zariadení pre materské škôlky.
 
 

27.9.2018 13:56

 
Chcete vedieť, čo je nové?