Občan

Výberové konanie na pozíciu učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie - matematika, fyzika

ZŠ s MŠ Vančurova 38, Trnava

prijme do pracovného pomeru učiteľa ZŠ


Kategória:         pedagogický zamestnanec
Podkategória:  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
Aprobácia:         matematika – fyzika

Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., časť V. v znení  neskorších zmien a predpisov
Nástup: február 2019
Pracovný pomer: doba určitá s možnosťou pokračovania
Plat:    690 € – 1171 € (podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov)
 

25.10.2018 12:33

 
Chcete vedieť, čo je nové?