Občan

Výberové konanie na učiteľa prvého stupňa ZŠ

Základná škola s materskou školou, Ulica Vančurova 38, Trnava

vypisuje výberové konanie na učiteľa prvého stupňa

Riaditeľ školy: PaedDr. Milan Kánya
Kontakt:  č.tel.033/32 36 921 - 923, e-mail: milan.kanya@zsva.trnava.sk,  admin@zsvancurovatt.edu.sk
Doklady: žiadosť, životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní
Termín podania žiadostí: ihneď
Pracovné miesto
Kategória
: učiteľ prvého stupňa
Požadované vzdelanie: podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., časť V. v znení neskorších zmien a predpisov
Nástup: ihneď
Pracovný pomer: na dobu určitú
 

12.10.2017 16:21

 
Chcete vedieť, čo je nové?