Občan

Výberové konanie - Odbor sociálny - referát Starostlivosti o rodiny s deťmi

Voľné pracovné miesto na referáte Starostlivosti o rodiny s deťmi
Odbor sociálny


 Náplň práce:

• Poskytovanie základného sociálneho poradenstva rodinám s deťmi v krízových situáciách
• Vedenie ucelenej agendy súvisiacej so sociálnoprávnou ochranou detí a sociálnou kuratelou
• Prešetrovanie a podávanie správ Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona
• Ucelená agenda v oblasti prevencie pred návykovými látkami u maloletých a mladistvých (správne konanie)
• V rámci kontrolnej činnosti spolupôsobenie dodržiavania a účinnosti výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
• Vedenie ucelenej agendy náhradnej rodinnej a osobnej starostlivosti

Kvalifikačné a odborné predpoklady:
Vzdelanie: VŠ II. stupňa so zameraním sociálna práca

Ďalšie kritériá a požiadavky:
• aspoň 2 roky praxe v požadovaných odborných oblastiach
• organizačné a komunikačné schopnosti
• schopnosť zvládať záťažové situácie a samostatne sa rozhodovať
• práca s PC na užívateľskej úrovni
• bezúhonnosť
• vodičský preukaz „B“
Doba trvania pracovného pomeru: na dobu určitú - 1 rok
Nástup do pracovného pomeru:  od 1. 9. 2017,  resp. dohodou

Vybavuje: Mgr. Stanislava Stračárová, 033/32 36 148, personalne@trnava.sk
Pošlite prosím, Vašu žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom a motivačným listom mailom na adresu: personalne@trnava.sk  s označením VK – referát starostlivosti o rodiny s deťmi.

Ponuka voľného pracovného miesta je aktuálna do stiahnutia oznámenia.


 

11.8.2017 11:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?