Občan

Vydanie výnimky na stavenisku, zo stavebného povolenia č. OSaŽP/31809-71760/2016/Šm zo dňa 12.10.2016, na výkon stavebných prác pre stavbu: „Bytové domy Nevädzova – Trnava“, miesto stavby: Ulica Nevädzová, Trnava

Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad oznamuje, že vyhovelo požiadavke investora stavby - spoločnosti MEDIPRONT s.r.o., IČO 50097649, V.P. Tótha 6167/1, Trnava o vydanie výnimky na stavenisku, zo stavebného povolenia č. OSaŽP/31809-71760/2016/Šm zo dňa 12.10.2016, na výkon stavebných prác pre stavbu: „Bytové domy Nevädzova – Trnava“, miesto stavby: Ulica Nevädzová, Trnava.

14.9.2017 15:32

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?