Občan

Výzva na predloženie sponzorských ponúk - miniTrnava 2019

Mesto Trnava vyhlasuje Výzvu na predloženie sponzorských ponúk k projektu miniTrnava.

Predmetom výzvy je poskytnutie sponzorstva na zabezpečenie realizácie projektu miniTrnava – mesto detí 2019 od 8. do 26. júla 2019 na Mestskom zimnom štadióne v Trnave.

V prípade záujmu o predloženie sponzorskej ponuky je potrebné vyplniť formulár sponzorskej ponuky (nižšie na stiahnutie).

Ponuku je možné doručiť:

  • poštou na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava, alebo
  • osobne do podateľne Mestského úradu v Trnave, Trhová 3, Trnava, alebo
  • e-mailom na adresu mini@trnava.sk s predmetom správy Sponzoring - miniTrnava.

Lehota na predloženie sponzorskej ponuky je najneskôr do 27. júna 2019 do 12.00 hod.

Výzva na predloženie sponzorských ponúk

Sponzorská ponuka


Viac informácií o miniTrnave nájdete na mini.trnava.sk.

11.6.2019 0:24

 
Chcete vedieť, čo je nové?