Občan

Zákaz podávania, predaja alebo požívania alkoholických nápojov 14. 08. 2018

Mesto Trnava vydalo rozhodnutie o zákaze podávania predaja alebo požívania alkoholických nápojov s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu

  • v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v Trnave na uliciach:
    • Kollárova, Športová, A. Žarnova, Halenárska, Hlavná, Kapitulská, Paulínska, Hlboká, Spartakovská, Dolné bašty, Strelecká, B. S. Timravy,  Ľ. Podjavorinskej, Orolská, Vajanského, Radlinského, Hviezdoslavova, Františkánska, Štefánikova a na Trojičnom námestí a Námestí Slovenského národného povstania;
  • v priestoroch futbalového štadióna Antona Malatinského v Trnave a v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín alebo iných verejne prístupných miestach nachádzajúcich sa v nákupnom centre CITY ARENA v Trnave.


Mesto Trnava rozhodlo o vyššie uvedenom zákaze na základe žiadosti Krajského riaditeľstva PZ v Trnava v súvislosti s konaním futbalového zápasu medzi mužstvami FC Spartak Trnava a FK Crvena zvezda Belehrad.

Toto preventívne opatrenie je žiadúce vzhľadom na bezpečnostnú situáciu a časté hromadné narúšanie verejného riadku, ktoré boli zaznamenané v minulosti medzi futbalovými fanúšikmi.

Mesto Trnava v spolupráci s UEFA týmto z dôvodu zachovania bezpečného priebehu odporúča prevádzkovateľom stravovacích a pohostinských zariadení v lokalitách dotknutých rizikovým futbalovým zápasom, aby podávali nápoje výlučne v plastových pohároch.

Rozhodnutie je vydané na základe § 17 ods. 9 zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 0 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov a podľa čl. 3 ods. Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trnava č. 89.

Rozhodnutie

10.8.2018 13:22

 
Chcete vedieť, čo je nové?