Občan

Zámer prenajať majetok mesta na Mozartovej 10

Spoločnosť STEFE Trnava s.r.o. ako správca nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava v súlade s ustanovením § 9a ods. 9  písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory nachádzajúce sa na ulici Mozartova 10 v Trnave, s celkovou výmerou 583,75 m? nájomcovi: Dominike Chorvatovičovej s účelom využitia - výučba a rozvoj pohybových zručností detí a dospelých.

Zámer prenajať majetok

 

10.10.2018 13:47

 
Chcete vedieť, čo je nové?