Zoznam voľných bytov vo vlastníctve Mesta Trnavy k 1. januáru 2017

Mesto Trnava zverejňuje zoznam voľných bytov vo vlastníctve Mesta Trnavy, ktorý bude pravidelne aktualizovaný mesačne, vždy k 1. dňu kalendárneho mesiaca.

  Zoznam voľných bytov k 1. januáru 2017

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na tel. čísle 033/32 36 171.

28.12.2016 18:18

 
Chcete vedieť, čo je nové?