Občan

ZŠ na Ulici Ivana Krasku prijme učiteľa/ku - 2.stupeň ZŠ s aprobáciou chémia – biológia, NEJ

Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava,

prijme od 27. augusta 2012 do zamestnania

učiteľa/ku pre nižšie stredné vzdelanie - 2.stupeň  ZŠ s aprobáciou  chémia – biológia, NEJ

Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: 033/554 32 49
e-mail: zsmodranka@ttonline.sk
web: zsmodranka.edupage.sk

9.7.2012 9:17

 
Chcete vedieť, čo je nové?