Občan

ZŠ s MŠ na Ulici Andreja Kubinu prijme učiteľa/-ľku pre primárne vzdelávanie

Základná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
príjme do pracovného pomeru na zastupovanie počas práceneschopnosti

 

učiteľa/-ľku pre primárne vzdelávanie

do špeciálnej triedy na 15 h úväzok

 

Podmienky:

  • VŠ II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ doplnené špeciálnou pedagogikou so zameraním na logopédiu alebo
  • VŠ II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť so zameraním na logopédiu. Nástup ihneď po doplnení požadovaných dokladov.

 

Kontakty: osobne - denne od 7.30 - 15.30

č. t.: 033/3236942, 943

e-mail: ZSKUBINU@pobox.sk

16.9.2013 10:46

 
Chcete vedieť, čo je nové?