Občan

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti na vydanie stavebného povolenia na stavbu "ASKO NÁBYTOK TRNAVA" v rozsahu stavebného objektu "SO-12 Úprava existujúcej križovatky", miesto - Ulica Nová, stavebník - Terra Libera, s.r.o.

Dňa 12. júna 2019 bola na úradnej tabuli mesta Trnava zverejnená informácia o podaní žiadosti na vydanie stavebného povolenia na stavbu "ASKO NÁBYTOK TRNAVA" v rozsahu stavebného objektu "SO-12 Úprava existujúcej križovatky", miesto - Ulica Nová, stavebník - Terra Libera, s.r.o. Uvedená písomnosť bude vyvesená v lehote konania stavebného konania, až do nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

12.6.2019 9:30

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?