Občan

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti na vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Polyfunkčný areál Trnava – stavba č. 8 Skladovo-výrobná hala Musetti “

Dňa 8.novembra 2018 bola na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnená informácia o podaní žiadosti na vydanie stavebného povolenia na stavbu: Polyfunkčný areál Trnava – stavba č. 8  Skladovo-výrobná hala Musetti “.Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Kópia žiadosti bude zverejnená do doby právoplatného ukončenia konania. Dokument je prístupný na stránke: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-areal-trnava-stavba-c-8-10-12-skladovo-vyrobna-hala

8.11.2018 15:44

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?