Občan

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu Výrobný areál ILBOTRA pre ZF BOGE Elastmetall – 2. etapa

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti  o vydanie stavebného povolenia na stavbu Výrobný areál ILBOTRA pre ZF BOGE Elastmetall – 2. etapa na pozemkoch parc. č. 8454/4, 8454/39, 8454/40, 8598/54 v k.ú. Trnava, na Strojárenskej ulici v Trnave. Stavebník Boge Elastmetall Slovakia, a.s.

Zverejnenie informácie o podaní žiadosti

10.7.2018 9:04

 
Chcete vedieť, čo je nové?