Občan

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Bytový dom s vybavenosťou“, stavebníka M&S Development, s.r.o., Trnava

Dňa 12. januára 2018 bola na úradnej tabuli Mesta Trnavy zverejnená kópia žiadosti o vydanie  stavebného povolenia na stavbu: „Bytový dom s vybavenosťou“, miesto stavby: Kopánka – Pekné pole VII Trnava, stavebníka M&S Development, s.r.o., Coburgova ulica 9005/82, Trnava, v zastúpení Richard Kruksa, Legionárska 22, Trnava. Návrh bol posudzovaný v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Dokument je prístupný na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytovy-dom-s-vybavenostou-trnava-pekne-pole-7. Kópia žiadosti bude zverejnená do doby právoplatného ukončenia stavebného konania.

12.1.2018 15:50

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?