Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
VZN č. 95, ktorým sa vydáva doplnok č.2 k VZN č.85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava v znení VZN č. 88
novelizuje VZN 85
095_170049.rtf platné
VZN č. 90 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom
ruší VZN 18, VZN 67
90_170047.rtf platné
VZN č. 89 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
89_170048.rtf platné
VZN č. 88, ktorým sa vydáva doplnok č.1 k VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava
novelizuje VZN 85
088_170042.rtf platné
VZN č. 87, ktorým sa ruší VZN č. 77 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v meste Trnava
ruší VZN 77
087_170037.rtf platné
VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava
Vyhlásené úplným znením - VZN 352, novelizované VZN 88, VZN 95, VZN 96, VZN 103, VZN 123, VZN 162 VZN 236, VZN 265, VZN 351
vzn_851.pdf platné
VZN č. 62, ktorým sa rušia, menia a dopĺňajú platné VZN mesta Trnava z rokov 1991-1994
novelizované VZN 205, VZN 157, VZN 104, VZN 105, novelizuje VZN 3, VZN 5, VZN 16, VZN 18, VZN 24, VZN 26, VZN 34, VZN 41, VZN 47, VZN 49 a VZN 52, ruší VZN 1, VZN 10, VZN 21, VZN 23, VZN 45
062_170021.rtf platné
VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Novelizované VZN č. 92, VZN č. 157, VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473
571.rtf platné
VZN č. 56, ktorým sa ruší VZN č. 36/93 o poplatkoch na kúpaliskách v správe mesta
ruší VZN 36
vzn_0561.rtf platné
VZN č. 25 o doržiavaní čistoty
novelizované VZN 134, VZN 238
vzn_25.pdf platné
 
Chcete vedieť, čo je nové?