Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č.334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472 a VZN č. 473 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava
ourak_vzn_57_navrh_doplnku_03_03_2017.pdf návrh
Návrh VZN predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397
Návrh VZN predkladaný na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 397 Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy
vzn_397_dodatok1_vt_novena_na_zverejnenie_po_mr_na_net_a_vyvesku_22.03.2017.pdf návrh
Návrh VZN, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy po rokovaní Mestskej rady
Návrh VZN, o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy po rokovaní Mestskej rady
vzn_parkovanie_na_zverejnenie_po_mr_na_net_a_vyvesku_22.03.2017.pdf návrh
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467 a VZN č. 469 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.
ourak_vzn_466_navrh_doplnku_06_03_2017.pdf návrh
Chcete vedieť, čo je nové?