Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava
Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 466 v znení VZN č. 467, VZN č. 469 a VZN č. 478 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.
ourak_vzn_466_navrh_doplnku_11_04_2017.pdf návrh
Chcete vedieť, čo je nové?