Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava
odaks_vzn_462_navrh_zmeny_a_doplnku_06_02_20171.pdf návrh
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
oe_vzn_navrh_poplatok_rozvoj_06_02_2017.pdf návrh
Chcete vedieť, čo je nové?