Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 
 
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
Mesto Trnava týmto VZN ustanovuje v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, na území mesta Trnava miestny poplatok za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“).
osazp_vzn_navrh_poplatok_rozvoj_11_10_2017.pdf návrh
Chcete vedieť, čo je nové?