Mesto Trnava

VZN č. 503 o Územnom pláne zóny, Obytná zóna Trnava Zátvor II

Číslo VZN: 503
Dátum zverejnenia: 14.9.2018
 
Stav: platné
Platnosť: od 28.9.2018
 

Popis:
Vyhlasuje Územný plán zóny, Obytná zóna Trnava Zátvor II

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?