Mesto Trnava

VZN č. 504, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.455 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo VZN: 504
Dátum zverejnenia: 8.11.2018
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2019
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?