Mesto Trnava

VZN č. 506, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava.

Číslo VZN: 506
Dátum zverejnenia: 13.2.2019 13:23
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.3.2019 0:01
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?