Mesto Trnava

VZN č. 507, ktorým sa určujú pravidlá Participatívneho rozpočtu pre Trnavu

Číslo VZN: 507
Dátum zverejnenia: 13.2.2019 9:00
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.3.2019 0:01
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?