Mesto Trnava

VZN č. 511 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava

Číslo VZN: 511
Dátum zverejnenia: 13.5.2019
 
Stav: platné
Platnosť: od 2.6.2019 0:01
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?